close
上海浦東發展銀行
商戶或收取外幣兌換手續費。詳情請向商戶查詢。
上海浦東發展銀行
最新:2024-06-13 10:55:37 CST
貨幣即期
即期
現金
現金
澳幣----
加幣----
瑞士法郎----
丹麥克郎----
歐元----
英鎊----
港幣----
印尼盾----
日幣----
韓國圜----
澳門葡幣----
馬來西亞幣----
挪威克朗----
紐幣----
菲律賓披索----
俄羅斯盧布----
瑞典克朗----
新加坡幣----
泰國銖----
台幣----
美金----
匯率不包括銀行及服務提供者所收取的手續費。資料只供參考用途。請聯絡商戶有關最新匯率及交易事宜。
匯率越深色代表越近期更新。
English中文(香港)中文(台灣)中文(简体)
香港 台灣 中國 新加坡 澳門